نام : حسين
نام خانوادگي : مسافر
  
رسته صنفي :  لاستيک و روغن

شروع فعاليت : 1373

تحصيلات;کارشناس حقوق

نماينده حقوقي رسمس فدراسيون جودو و کوراش

سابقه سمت دبير پژوهش در انجمن علمي حقوق

مسئول کميسيون تعيين و تشخيص خسارت طاير و تيوپ با نظارت اتحاديه صنف

عضو و سهامدار شرکت تعاوني لاستيک و روغن استان تهران

نماينده فروش شرکت لاستيک دنا

نماينذه فروش برندهاي معتبر وارداتي

آدرس : تهران - خيابان مصطفي خميني   بهداز چهارراه سرچشمه  مجتمع عرفان  واحد 32

تلفن مشاوره تهران :  9092305270
تلفن مشاوره شهذستان : 9099070858

      email  :  info@tejaratema.com

SMS:30004866002724