ادرس
همراه
فکس
تلفن
نام انبار
  شور آباد   بين  خيابان  اول  و دوم
0912*******
ابريشم
جاده قديم قم بعد از شورآباد روبروي مهدي آباد خ يکم شرقي هفتمين چهارراه دست راست اخرين بنگاه
0912478235

56541090
آرمين
ضلع شمال شرقي ترمينال جنوب  بعداز مسجد اقدس اولين خ دست چپ-شهيد رسول عالي پلاک 56
09121027652

55300555
احمد کريمي
شصت متري شورآباد  سي متري سوم جنوبي
09121883953

56545862
احمديه
روبه روي بهشت زهراء  خيابان رجايي  جنب مسجد مادر
09121857247

55303628
اطلس
ابتداي جاده قديم قم  خ ترانسفور کوچه دوم پلاک 8 
09121790513
55203971
55228102
اعتماد
سه راه افسريه شهرک مسعوديه  20متري شيرازي جنب بنگاه عقدايي پلاک 831
09125980552

33477256
افق شرق
سه راه افسريه خ خاوران نرسيده به ميدان آقانور 20متري خ شرکت واحد
09126265934

33450157
خاوران/تقي پور
سه راه افسريه خ خاوران نرسيده به ميدان آقانور 20متري خ شرکت واحد
09122726156

33461102
خاوران/ صالحي
سه راه افسريه خ خاوران نرسيده به ميدان آقانور 20متري خ شرکت واحد
09121067834
33495327
33879511
خاوران /عسگري
فداييان اسلام  پايين ترازپل سيمان  خ ابن بابويه پهارراه پشمه علي  بعداز خ ابوذر جنب پمپ گاز پلاک8
09329276626

33749246
بيزن
بعداز پل بعثت خ شهرزاد 20متري وفا پلاک 515
09194911387
55063876
55060644
پارس
خيابان ترانسفوت کوچه 4  پلاک 10
09121834124

55228025
تعاون
خيابان ترانسفورت  کوچه3 پلاک 14


55228025
تعاوني
خ فداييان اسلام جنوبي جنب چيت ممتاز کوچه مختاري
09121216167

33742085
تهران دز
جاده قديم قم  خيابان ترانسفو گوچه دوم
09121988146

55228105
جاويد
خ سوم دولت اباد-بالاتراز ميدان دولت اباد-دست راست خ قدس  روبروي مسجد سيدالشهداء پلاک 3
09122007884
33770237
33747322
خالقي
اول اتوبان بهشت زهراء بعداز پل صنيع خاني صالح آباد غربي خ کلهر پ 68


55009092
داوري
خ چمران 300متر داخل خيابان
09121971386

56527785
رضايي و شرکاء
جاده قديم قم بعداز سه راهي پالايشگاه خ شهرسنک خ 15 پلاک 18
09123233198

55215799
رنجبر
ميدان شوش دولت اباد بلوار شهرزاد روبروي پمپ بنزين کيا
09121598317

33741400
زرين بهار
شصت متري شورآباد خ ششم شمالي دست چپ درب سبز رنگ پلاک 6
09122130266

56545712
سپهر
سه راه افسريه خ خاوران گردنه تنباکويي روبروي مصالح شهرداري
09122599206
33871992
33862882
ستوده
خ شهيد رجايي خ شهرسنگ روبروي فرعي دوم
09126584090

55218900
سلام
شصت متري شورآباد 30متري ششم جنوبي
09123710241

56540122
سهند
خ فداييان اسلام بعداز کمربندي آزادگان پايين تر از پمپ بنزين داخل باربري دليجان اميد
09125180418
33740955
33399392
سهيل
خ فداييان اسلام بعداز پل بعثت ايستگاه ميهن


55062473
سوگند
جاده واوان نرسيده به پل اتوبان قم دست چپ مجتمع آزادگان
09125405462

56530445
صدرا
اول جاده قديم قم بعداز شورآباد مهدي آباد جنب بانک رفاه خ يکم شرقي  4راه چهارم


56540735
طايران
خ فداييان اسلام نرسيده به اتوبان آزادگان ايستگاه عوارضي کوچه مهرگان پلاک 18جديد
09121242863
55354369
55188412
عالم شکن
خ رجايي بعداز 13آبان نرسيده به بيمارستان 7تير خ امامزاده ابوالحسن
09123380995

55527517
عدل آرام
جاده خاوران بعداز ميدان آقانور روبروي بازار مصالح
09123544635

33876495
عدل صالح
خ فداييان اسلام اول جاده ورامين سه راه تقي آباد ابتداي خيابان امين آباد خ عرب خواري پلاک 16
09124701821

33408900
عدل عليزاده
جاده قديم شورآباد خ شهيد مدني جنب 4راه 22بهمن پلاک 32


56546190
عرب
جاده قديم قم مقابل اسياب قرمز انبار عرفان


55215323
عرفان
سه راه افسريه اول خيابان مظاهر انبار چاي

33497675
33877222
عسگري
خيابان فداييان اسلام نرسيده به پل سيمان کوچه سرزعيم
33770385
33753161
علي
ابتداي جاده قديم قم بعدار سه راه بهشتي خ ايران ترنسفو فرعي اول 

55202438
55202201
فتح المبين 1
ابتداي جاده قديم قم بعدار سه راه بهشتي خ ايران ترنسفو فرعي  سوم 

55207410
55207191
فتح المبين 2
جاده قديم قم شهر سنگ جنب شرکت سايپا پرس پلاک 40


55207000
فجر
ابتداي جاده قديم قم بعداز سه راهي بهشتي خ ايران ترانسفو فرعي سوم پلاک 22

33329986
33398897
فرديس
خ فداييان اسلام نرسيده به پل سيمان  خ شهيد غيبي پلاک 12


33765926
فرشاد
خيابان فداييان اسلام بلوار ابريشم خ ياس پلاک 13

55188678
55188677
قائم
صفادشت شهرک صنعتي صفادشت خ ششم غربي بعداز ميدان تقاطع دوم


66807730
گودير
شصت متري شورآبادبعداز خيابان پنجم جنوبي دست راست پلاک 110


56541468
مجتبي
خيابان فداييان اسلام پشت پمپ بنزين زهره بند جنب باشگاه پورا پلاک 42


55004916
محسن
سه راه افسريه اول خيابان مظاهر داخل انبار چاي


33822260
محمد
اول دولت اباد بلوار قدس پلاک 226


33371618
مهديه
گردنه تنباکويي بالاتر از انبار مصالح شهرداري

33866988
33860715
مهرفرهاد
جاده قديم قم بعداز سه راه ترانسفو کوچه آسياب قرمز

55226213
55202723
نقش جهان
سه راه افسريه خ 20متري شرکت واحد  پلاک 4


33867304
هجرت
ابتداي جاده قديم قديم  بعداز سه راه ترانسفو خيابان اسياب قرمز فرعي اول سمت چپ پلاک 8

55227825
55227822
ياس
شصت متري شورآباد بعداز خيابان پنجم جنوبي پلاک 110


55320910
110


33497990
33863873
ياران

آدرس و تلفن انبارها
copy right 20 sep 2009   by: H-Mosafer Masuleh