بسمه تعالي
اطلاعيه 
مفتخريم حضور شما اعلام نماييم
با درايت و صلاحديد هيئت مديره و رياست محترم اتحاديه صنف لاستيک و روغن و فيلترسازان و پنچرگيران تهران  و با توجه به دستور العمل آيين نامه اجرايي موضوع بند ط ماده 30 تيصره 1  قانون نظام صنفي و به فصد حل و فصل اختلافات بوجودآمده در خصوص طايرهاي خسارتي که در حوزه اختيار و اختصاصي صنف مطبوع مي باشد  و با توجه به اولويت قراردادن حفظ حقوق طرفين و رعايت امانتداري و در کمال بيطرفي  کميسيون تعيين و تشخيص خسارت طاير و تيوپ رسما فعاليت و خدمت رساني خويش را آغاز نموده است .
اين کميسيون تحت نظارت مستقيم اتحاديه صنف متبوع فعاليت مينمايد و تنها مرجع مورد قبول قانوني و صنفي مورد حمايت و نظارت اتحاديه مي باشد.
لذا به کليه  مصرف کنندگان و توزيع کنندگان جزء و کل توصيه ميشود با اين کميسيون همکاري لازم را داشته باشند.  
آدرس: تهران  خيابان مصطفي خميني بعداز چهارراه سرچشمه   پاساژ عرفان واحد 32   حسين مسافر

copy right 20 sep 2009   by: H-Mosafer Masuleh